Lịch phát sóng AXN HD Thứ Ba ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:45People Behaving Badly
01:15Nitro Circus Live 2
01:45Dig (Season 1)
02:35The Voice (Season 9)
04:15The Blacklist (Season 3)
05:05Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
lịch phát sóng AXN HD
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
11:10Wipeout (Season 7)
12:05Macgyver (Season 1)
13:00The Blacklist (Season 4)
13:55American Ninja Warrior (Season 5)
14:50The Blacklist (Season 3)
15:45The Voice (Season 9)
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
17:25Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:15Quantico (Season 2)
19:10Caught On Camera (Season 7)
20:05People Behaving Badly
20:35Nitro Circus Live 2
21:05Killjoys (Season 1)
22:00Hawaii Five-0 (Season 7)
22:55Braindead (Season 1)
23:50Hawaii Five-0 (Season 7)
23:45Major Crimes S4