Lịch phát sóng AXN HD Thứ Bảy ngày 14-1-2017

GiờChương trình
00:40Macgyver (Season 1)
01:30Caught On Camera (Season 7)
02:25The Voice (Season 10)
04:05The Voice (Season 10)
05:00Nitro Circus Live 2
05:30Nitro Circus Live 2
06:00People Behaving Badly
06:30People Behaving Badly
07:00Nitro Circus Live 2
07:30Nitro Circus Live 2
08:00Caught On Camera (Season 7)
08:50Caught On Camera (Season 7)
09:40Battlebots (Season 2)
10:30People Behaving Badly
11:00Ebuzz
lịch phát sóng AXN HD
11:30Macgyver (Season 1)
12:25Childhood's End (Season 1)
13:55Supernatural (Season 12)
14:45Killjoys (Season 1)
15:35Killjoys (Season 1)
16:25Nitro Circus Live 2
16:55Nitro Circus Live 2
17:25Insane Or Inspired? (Season 1)
18:20Wipeout (Season 7)
19:10Asia's Got Talent
21:05Macgyver (Season 1)
22:00Childhood's End (Season 1)
23:45Supernatural (Season 12)
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
16:00Thế giới tự nhiên
Số 44
16:30Sắc màu văn hóa
Số 9
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
18:30Châu Á thân thương
Số 45
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
20:00Thế giới tự nhiên
Số 45
20:30Ký sự
Số 11
21:00Việt Nam trong tôi
Số 6
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 85
22:30Châu Á thân thương
Số 43
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 4
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 86