Lịch phát sóng Cinema World HD Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:40THE SOUL OF EVIL
TÂM HỒN ÁC QUỶ
02:20THE LIVES OF OTHERS
CUỘC ĐỜI NHỮNG NGƯỜI KHÁC
04:35ON KNIFE'S EDGE
TRÊN ĐẦU LƯỠI DAO
06:05SHALL WE KISS?
MÌNH HÔN NHAU NHÉ?
07:45THE TEMPLAR KILLER
SÁT THỦ HIỆP SĨ DÒNG THÁNH
09:25THE TWO TWINS
CẶP SONG SINH
10:55THE SOUL OF EVIL
TÂM HỒN ÁC QUỶ
12:35NSU: GERMAN HISTORY X - THE VICTIMS
NSU: BÍ ẨN LỊCH SỬ NƯỚC ĐỨC-CÁC NẠN NHÂN
14:15ON KNIFE'S EDGE
TRÊN ĐẦU LƯỠI DAO
15:45FOUR MINUTES
BỐN PHÚT
17:45SHADOWS OF JUSTICE
MẶT TỐI CỦA CÔNG LÝ
19:25NSU: GERMAN HISTORY X - THE INVESTIGATORS
NSU: BÍ ẨN LỊCH SỬ NƯỚC ĐỨC-NHỮNG NHÀ ĐIỀU TRA
21:00GETT, THE TRIAL OF VIVIANE AMSALEM
QUYỀN ĐƯỢC LY HÔN, PHIÊN TÒA DÀNH CHO VIVIAN AMSALEM
23:00AWAITING
CHỜ ĐỢI
21:45Dark Water
lịch phát sóng Cinema World HD
23:30Halfworlds S205
13:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
14:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
15:00Magazine
Gillette World Sport
15:30Golf
Asian Tour Highlights 2017
16:30Basketball
College Basketball 2016-17
18:00Yachting
Vendee Globe
18:30Soccer
2017 AFC Champions League
19:30Soccer
2017 AFC Champions League
20:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
21:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
22:30Watersports
Inside Sailing
23:00Watersports
Kite Masters
23:30Extreme Sports
Sports Unlimited
14:30Châu Á thân thương
Số 74
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26
16:00Thế giới tự nhiên
Số 54
16:30Ký sự
Số 19
17:00Việt Nam xanh
Số 4
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 9 (PL)
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 27
18:30Châu Á thân thương
Số 75
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28
20:00Thế giới tự nhiên
Số 55
20:30Việt Nam Discovery
Số 31
21:00Phố
Số 11
21:30Khám phá Châu Âu
Số 11
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
22:30Châu Á thân thương
Số 73
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24