Lịch phát sóng Cinema World HD Chủ Nhật ngày 22-10-2017

GiờChương trình
00:15Murder In Pyla
Vụ Án Mạng Ở Pyla
02:00Your Son'S Killer
Kẻ Giết Con Trai Của Anh
03:35A Common Thread
Chỉ Thêu Thường
05:05Parasol
Chiếc Ô
06:20Zurich
Zurich
07:50The Secret Of The Ark
Bí Ẩn Của Thuyền Lớn
10:00Your Son'S Killer
Kẻ Giết Con Trai Của Anh
11:35Playground
Sân Chơi
13:10A Common Thread
Chỉ Thêu Thường
14:40The Thin Yellow Line
Ranh Giới Vàng Mỏng Manh
16:20Parasol
Chiếc Ô
17:40Snow
Tuyết
19:25Therapy Crashers
Kẻ Quậy Phá Buổi Trị Liệu
21:00Maledimiele
Chứng Biếng Ăn
22:50Hevn
Báo Thù
21:00Baseball
National League Championship Series 2017
21:10Magazine
Generic Magazine Tape 00:10hr
21:20Kabaddi
Vivo Pro Kabaddi 2017
22:00Magazine
Strongman Champions League 2017 - Finland
22:30Kabaddi
Vivo Pro Kabaddi 2017
lịch phát sóng Cinema World HD
23:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 4
23:40Magazine
Gillette World Sport 2017
08:30Bên dòng Nhật lệ
Số 11
08:45Tour de Vietnam
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 20
09:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 21
11:00Hồn Việt
Số 11
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 22
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 23
14:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 11
14:45Sống ở Việt Nam
Số 7
15:00Thế giới tự nhiên
Số 24
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 10
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 25
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
17:30Cùng sao khám phá
Số 11
17:45Nghề xưa còn lại
Số 11
18:00Thế giới tự nhiên
Số 26
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
19:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 23
20:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 11
20:45Sống ở Việt Nam
Số 7
21:00Thế giới tự nhiên
Số 24
21:30Đi là đến (PL)
Số 10
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 25
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
23:30Cùng sao khám phá
Số 11
23:45Nghề xưa còn lại
Số 11