Lịch phát sóng Cinema World HD Chủ Nhật ngày 29-10-2017

GiờChương trình
00:10The Idealist
Người Theo Chủ Nghĩa Lý Tưởng
02:00Blood Brothers
Anh Em Máu Mủ
03:30Therapy Crashers
Kẻ Quậy Phá Buổi Trị Liệu
05:00Food And Shelter
Nơi Ăn Chốn Ở
06:35Arrows Of The Thunder Dragon
Mũi Tên Của Lôi Long
08:05Murder Is No Fairy Tale
Giết Người Không Phải Chuyện Thần Tiên
09:40Blood Brothers
Anh Em Máu Mủ
11:10Quality Time
Khoảng Thời Gian Chất Lượng
12:55Therapy Crashers
Kẻ Quậy Phá Buổi Trị Liệu
14:30Kamikaze
Kẻ Đánh Bom Cảm Tử
16:10Julien'S Law
Luật Của Julien
17:55Requirements To Be A Normal Person
Tiêu Chuẩn Làm Người Bình Thường
19:20Lapland Odyssey
Cuộc Phiêu Lưu Ở Lapland
21:00Into Paradiso
Bước Tới Thiên Đàng
22:45Sisters
Chị Em Gái
05:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
06:00Thế giới tự nhiên
Số 32
06:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
07:00Cùng sao khám phá
Số 12
07:15Nghề xưa còn lại
Số 12
lịch phát sóng Cinema World HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 26
08:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
08:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
08:45Tour de Vietnam
Số 12
09:00Thế giới tự nhiên
Số 27
09:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 12
10:15Sống ở Việt Nam
Số 8
10:30Thế giới tự nhiên
Số 28
11:00Hồn Việt
Số 12
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
12:00Thế giới tự nhiên
Số 29
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
13:00Cùng sao khám phá
Số 12
13:15Nghề xưa còn lại
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 30
14:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 31
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 11
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 32
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 33
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 11
19:00Hương vị Việt
Số 2 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 13
19:30Thế giới tự nhiên
Số 30
20:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 31
21:30Đi là đến (PL)
Số 11
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 32
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12