Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 2 ngày 16-1-2017

GiờChương trình
00:55THE TIP OF THE ICEBERG
PHẦN NỔI CỦA TẢNG BĂNG TRÔI
02:40MURDER IN LA ROCHELLE
ÁN MẠNG Ở LA ROCHELLE
04:25FROZEN MEMORIES
KÍ ỨC ĐÓNG BĂNG
06:10DARK DIAMOND
KIM CƯƠNG TỐI MÀU
08:10LOVE EXPRESSO [NC16]
09:55ONE STEP BEHIND YOU
MỘT BƯỚC PHÍA SAU ANH
12:05MURDER IN LA ROCHELLE
ÁN MẠNG Ở LA ROCHELLE
13:50HE LOVES ME, HE LOVES ME NOT
ANH ẤY YÊU TÔI, HAY KHÔNG YÊU TÔI
15:35FROZEN MEMORIES
KÍ ỨC ĐÓNG BĂNG
17:20THE HUMAN RESOURCES MANAGER
NHÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC
19:1540-LOVE
TỶ SỐ 40-0
21:00GLOBAL PLAYER
HỘI NHẬP TOÀN CẦU
22:40LASA & ZABALA
21:30Sports News
lịch phát sóng Cinema World HD
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
10:30Châu Á thân thương
Số 45
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
12:00Thế giới tự nhiên
Số 45
12:30Ký sự
Số 11
13:00Việt Nam trong tôi
Số 6
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
14:30Châu Á thân thương
Số 46
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
16:00Thế giới tự nhiên
Số 46
16:30Việt Nam Discovery
Số 19
17:00Phố
Số 7
17:30Khám phá Châu Âu
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
18:30Châu Á thân thương
Số 47
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
20:00Thế giới tự nhiên
Số 47
20:30Sắc màu văn hóa
Số 10
21:00Di sản Việt Nam
Số 7
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
22:30Châu Á thân thương
Số 45
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90