Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:55JERRY COTTON
JERRY COTTON
02:45CHANGE OF ADDRESS
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
04:15GLOBAL PLAYER
HỘI NHẬP TOÀN CẦU
06:00THE MAN FROM ORAN
NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẾN TỨ ORAN
08:10CLARA AND I
CLARA VÀ TÔI
09:40AT NIGHT IN THE PARK
ĐÊM TRONG CÔNG VIÊN
11:10THE GIRL BY THE LAKE
CÔ GÁI BÊN HỒ
12:50CHANGE OF ADDRESS
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
14:20THE FOX - ON A DARK TRAIL
CÁO GÌA- TRÊN LỐI MÒN TĂM TỐI
15:55GLOBAL PLAYER
HỘI NHẬP TOÀN CẦU
17:40CLONED TO KILL
BẢN SAO SÁT THỦ
19:20LOVE EXPRESSO [NC16]
21:0024 HOURS IN THE LIFE OF A WOMAN
24 GIỜ TRONG CUỘC ĐỜI MỘT PHỤ NỮ
22:50BY ACCIDENT
TÌNH CỜ
22:00Tennis
lịch phát sóng Cinema World HD
23:00Mixed Martial Arts
08:00Thế giới tự nhiên
Số 51
08:30Sắc màu văn hóa
Số 11
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
10:30Châu Á thân thương
Số 52
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
12:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
12:30Ký sự
Số 13
13:00Việt Nam xanh
Số 1
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
14:30Châu Á thân thương
Số 53
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
16:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
16:30Việt Nam Discovery
Số 22
17:00Phố
Số 8
17:30Khám phá Châu Âu
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
18:30Châu Á thân thương
Số 54
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
20:30Sắc màu văn hóa
Số 12
21:00Sắc màu không gian
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
22:30Châu Á thân thương
Số 52
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105