Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 3 ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:30DARK SUMMER
MÙA HÈ TĂM TỐI
01:55ONE STEP BEHIND YOU
MỘT BƯỚC PHÍA SAU ANH
04:05LE GRAND VOYAGE
HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI
06:00GLOBAL PLAYER
HỘI NHẬP TOÀN CẦU
07:40EVA BLOND: THE SIXTH SENSE
EVA BLOND: GIÁC QUAN THỨ 6
09:15DARK SUMMER
MÙA HÈ TĂM TỐI
10:4040-LOVE
TỶ SỐ 40-0
12:25LE GRAND VOYAGE
HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI
14:15LASA & ZABALA
16:05THE MAN NEXT DOOR
GÃ HÀNG XÓM
17:50THE IMPOSSIBLE TRUTH
SỰ THẬT KHÔNG TƯỞNG
19:30FATHER-OUT-LAW
BỐ CHỒNG
21:00SCHEHERAZADE, TELL ME A STORY
SÊ HÊ RA DÁT, KỂ CHUYỆN TÔI NGHE
23:20THE IMPOSSIBLE CRIME
TỘI ÁC BẤT KHẢ THI
20:30Tennis
lịch phát sóng Cinema World HD
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
09:00Việt Nam trong tôi
Số 6
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
10:30Châu Á thân thương
Số 46
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
12:00Thế giới tự nhiên
Số 46
12:30Việt Nam Discovery
Số 19
13:00Phố
Số 7
13:30Khám phá Châu Âu
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
14:30Châu Á thân thương
Số 47
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
16:00Thế giới tự nhiên
Số 47
16:30Sắc màu văn hóa
Số 10
17:00Di sản Việt Nam
Số 7
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
18:30Châu Á thân thương
Số 48
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
20:00Thế giới tự nhiên
Số 48
20:30Việt Nam Discovery
Số 20
21:00Theo dấu người xưa
Số 7
21:30Hành trang sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
22:30Châu Á thân thương
Số 46
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92