Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 4 ngày 15-2-2017

GiờChương trình
00:10THE TEMPLAR KILLER
SÁT THỦ HIỆP SĨ DÒNG THÁNH
01:45FATHER-OUT-LAW
BỐ CHỒNG
03:15DEATH LIST
DANH SÁCH TỬ VONG
04:55A PERFECT DAY TO FLY
NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ BAY
06:05WELCOME HOME
MỪNG VỀ NHÀ
07:30RACING FOR LOVE
CUỘC ĐUA GIÀNH TÌNH YÊU
09:00IN YOUR WAKE
THỨC TỈNH
11:00FATHER-OUT-LAW
BỐ CHỒNG
12:30IT HAPPENED IN SAINT-TROPEZ
CHUYỆN CHỈ CÓ Ở SAINT-TROPEZ
14:10A PERFECT DAY TO FLY
NGÀY ĐẸP TRỜI ĐỂ BAY
15:20PAPA WAS NOT A ROLLING STONE
BỐ KHÔNG PHẢI HÒN ĐÁ LĂN
17:00THE LIVES OF OTHERS
CUỘC ĐỜI NHỮNG NGƯỜI KHÁC
19:20SHALL WE KISS?
MÌNH HÔN NHAU NHÉ?
21:00MURDER IS NO FAIRY TALE
GIẾT NGƯỜI KHÔNG PHẢI CHUYỆN THẦN TIÊN
22:40THE GILDED CAGE
CHIẾC LỒNG MẠ VÀNG
lịch phát sóng Cinema World HD
13:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
14:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
15:30Darts
World Cup Of Darts 2016
16:30Basketball
College Basketball 2016-17
18:00Magazine
Gillette World Sport
18:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
19:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
20:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
21:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
22:30Magazine
Gillette World Sport
23:00Watersports
P1 Aquacross Malaysia
23:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 10
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 31
14:30Châu Á thân thương
Số 77
15:00Khám phá Nhật bản
Số 17
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 32
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 45
16:30Việt Nam Discovery
Số 32
17:00Theo dấu người xưa
Số 11
17:30Hành trang sống
Số 11
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 33
18:30Châu Á thân thương
Số 78
19:00Khám phá Nhật bản
Số 18
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 34
20:00Thế giới tự nhiên
Số 51
20:30Ký sự
Số 20
21:00Đi là đến
Số 8
21:30Ký sự rừng xanh số 10 (PL)
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 29
22:30Châu Á thân thương
Số 76
23:00Khám phá Nhật bản
Số 16
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 30