Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 4 ngày 17-5-2017

GiờChương trình
00:45METRO MANILA
METRO MANILA
02:50FROZEN
BỊ ĐÓNG BĂNG
04:25THIRD STAR
NGÔI SAO THỨ BA
06:00BRANDED
NHÚNG CHÀM
07:35SISTERS
CHỊ EM GÁI
09:25WHY I KIDNAPPED MY BOSS
VÌ SAO TÔI BẮT CÓC SẾP CỦA MÌNH?
11:00MURDER IN PYLA
VỤ ÁN MẠNG Ở PYLA
12:45FROZEN
BỊ ĐÓNG BĂNG
14:20A TIME OF TOLERANCE
ĐẾN LÚC MỞ LÒNG
16:00LONDON TO BRIGHTON
TỪ LONDON ĐẾN BRIGHTON
17:30INSPECTOR DUPIN: BRITTANY CALLING
THANH TRA DUPIN: BRITTANY VẪY GỌI
19:10IT HAPPENED IN SAINT-TROPEZ
CHUYỆN CHỈ CÓ Ở SAINT-TROPEZ
21:00BOXES
22:45ALATRISTE
ALATRISTE
15:00Baseball
MLB Express
lịch phát sóng Cinema World HD
15:30Golf
Asian Tour Highlights 2017
16:30Triathlon
Mass Participation
17:30Auto Racing
Porsche Carrera Cup Asia 2017 Highlights
18:00Magazine
Gillette World Sport
18:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
19:30Baseball
MLB Express
20:00Soccer
2017 AFC Champions League
21:00Soccer
2017 AFC Champions League
22:00Golf
PGA Tour Highlights 2017
23:00Baseball
MLB Express
23:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
13:00Đi là đến
Số 19 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 57
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 6
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
16:00Thế giới tự nhiên
Số 36
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
17:00Theo dấu người xưa
Số 23
17:30Hành trang sống
Số 20
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 59
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 7
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 16
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 60
20:00Thế giới tự nhiên
Số 37
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
21:00Đi là đến
Số 20
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 55
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 5
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 56