Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 5 ngày 26-1-2017

GiờChương trình
00:35DARK SUMMER
MÙA HÈ TĂM TỐI
02:00THE HUMAN RESOURCES MANAGER
NHÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC
03:50ONE STEP BEHIND YOU
MỘT BƯỚC PHÍA SAU ANH
06:00LE GRAND VOYAGE
HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI
07:45THE BUFFALO BOY
MÙA LEN TRÂU
09:15THE BOAT RACE
CUỘC ĐUA THUYỀN
10:50ANATOMY OF SURRENDER
CUỘC GIẢI PHẪU ĐẦU HÀNG
12:20ONE STEP BEHIND YOU
MỘT BƯỚC PHÍA SAU ANH
14:30CRIMINAL PAST
QUÁ KHỨ PHẠM TỘI
16:00LASA & ZABALA
17:45MURDER IN LA ROCHELLE
ÁN MẠNG Ở LA ROCHELLE
19:20THE SOUL OF EVIL
TÂM HỒN ÁC QUỶ
21:00THE IGNORANCE OF BLOOD
KHÔNG BIẾT HUYẾT THỐNG
23:00DARK DIAMOND
KIM CƯƠNG TỐI MÀU
19:00Sports News
lịch phát sóng Cinema World HD
19:30Soccer
20:00Sports News
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
10:30Châu Á thân thương
Số 55
11:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
12:30Việt Nam Discovery
Số 23
13:00Theo dấu người xưa
Số 8
13:30Hành trang sống
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 114
14:30Châu Á thân thương
Số 56
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 29
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 115
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 16
16:30Ký sự
Số 14
17:00Đi là đến
Số 4 (PL)
17:30Ký sự rừng xanh số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 116
18:30Châu Á thân thương
Số 57
19:00Khám phá Nhật Bản
Quận Ginza
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 117
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 17
20:30Việt Nam Discovery
Số 24
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 8
21:30Hương vị Việt
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
22:30Châu Á thân thương
Số 55
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113