Lịch phát sóng Cinema World HD thứ 7 ngày 28-10-2017

GiờChương trình
01:40Welcome Home
Mừng Về Nhà
03:05By Accident
Tình Cờ
04:30The Secret Of The Ark
Bí Ẩn Của Thuyền Lớn
06:35Her Word Against His
Lời Khai Của Cô Là Chứng Cứ Chống Lại Hắn
08:10The Idealist
Người Theo Chủ Nghĩa Lý Tưởng
10:05By Accident
Tình Cờ
11:30Maledimiele
Chứng Biếng Ăn
13:20The Secret Of The Ark
Bí Ẩn Của Thuyền Lớn
15:30Road To Your Heart
Đường Đến Trái Tim Anh
17:35Food And Shelter
Nơi Ăn Chốn Ở
19:15Quality Time
Khoảng Thời Gian Chất Lượng
21:00Arrows Of The Thunder Dragon
Mũi Tên Của Lôi Long
22:30Kamikaze
Kẻ Đánh Bom Cảm Tử
18:30Rodeo
Pro Bull Riding 2017
19:27Sports News
FOX SPORTS NEWS Update 2017
19:30Triathlon
Vitoria Gasteiz Triathlon
20:00Sports News
FOX SPORTS Live
20:20Soccer
Bundesliga 2017/18
22:30Sports News
FOX SPORTS Live
23:20Soccer
Bundesliga 2017/18
lịch phát sóng Cinema World HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 25
08:00Hồn Việt
Số 12
08:30Cùng sao khám phá
Số 11
08:45Nghề xưa còn lại
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 26
09:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
10:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
10:15Tour de Vietnam
Số 12
10:30Thế giới tự nhiên
Số 27
11:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
11:30Thực đơn đỉnh
Số 12
11:45Sống ở Việt Nam
Số 8
12:00Thế giới tự nhiên
Số 28
12:30Hồn Việt
Số 12
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 29
14:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
14:30Cùng sao khám phá
Số 12
14:45Nghề xưa còn lại
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 30
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 31
17:00Đi là đến (PL)
Số 11
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 32
18:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 29
20:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
20:30Cùng sao khám phá
Số 12
20:45Nghề xưa còn lại
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 30
21:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 31
23:00Đi là đến (PL)
Số 11
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12