Lịch phát sóng Cinema World HD Thứ Ba ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:30DARK SUMMER
MÙA HÈ TĂM TỐI
01:55ONE STEP BEHIND YOU
MỘT BƯỚC PHÍA SAU ANH
04:05LE GRAND VOYAGE
HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI
06:00GLOBAL PLAYER
HỘI NHẬP TOÀN CẦU
07:40EVA BLOND: THE SIXTH SENSE
EVA BLOND: GIÁC QUAN THỨ 6
lịch phát sóng Cinema World HD
09:15DARK SUMMER
MÙA HÈ TĂM TỐI
10:4040-LOVE
TỶ SỐ 40-0
12:25LE GRAND VOYAGE
HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI
14:15LASA & ZABALA
16:05THE MAN NEXT DOOR
GÃ HÀNG XÓM
17:50THE IMPOSSIBLE TRUTH
SỰ THẬT KHÔNG TƯỞNG
lịch phát sóng Cinema World HD hôm nay
19:30FATHER-OUT-LAW
BỐ CHỒNG
21:00SCHEHERAZADE, TELL ME A STORY
SÊ HÊ RA DÁT, KỂ CHUYỆN TÔI NGHE
23:20THE IMPOSSIBLE CRIME
TỘI ÁC BẤT KHẢ THI
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts