Lịch phát sóng Cinemax thứ 2 ngày 20-3-2017

GiờChương trình
00:05MALEFICENT
MALEFICENT
01:50LOVE & MERCY
YÊU THƯƠNG VÀ DUNG THỨ
04:00RAMBO III
05:50A DOG YEAR
NĂM CỦA CHÓ
07:20CINEMA VERITE
SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
09:00BIG LITTLE LIES S105: ONCE BITTEN
NHỮNG LỜI NÓI DỐI 105
10:00CRASHING S104: BARKING
Ở NHỜ 104
10:30CRASHING S105: PARENTS
Ở NHỜ 105
lịch phát sóng Cinemax
11:00CONFIRMATION
PHÊ CHUẨN
13:00TRUE BLOOD S310: I SMELL A RAT
Thuần huyết 310
14:00KATE & LEOPOLD
KATE VÀ LEOPOLD
16:10LOVE & MERCY
YÊU THƯƠNG VÀ DUNG THỨ
18:20THE HOWLING
TIẾNG HÚ
20:00CASANOVA
CASANOVA
22:00BIG LITTLE LIES S105: ONCE BITTEN
NHỮNG LỜI NÓI DỐI 105
23:00GIRLS S606: FULL DISCLOSURE
NHỮNG CÔ BẠN GÁI 606
23:30CRASHING S105: PARENTS
Ở NHỜ 105
lịch phát sóng Cinemax hôm nay
18:30Golf
LPGA 2017
19:30Rodeo
Pro Bull Riding
20:30Soccer
2017 AFC Champions League
21:30Golf
Asian Tour Highlights 2017
22:30Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17 - Highlights
23:00Magazine
The Bowls Show
21:30Sports News
FOX SPORTS Central
22:00Auto Racing
FIA Formula One Championship 2017
23:00Mixed Martial Arts
UFC Epics