Lịch phát sóng Cinemax thứ 6 ngày 24-3-2017

GiờChương trình
00:20THE WIRE S207: BACKWASH
ĐƯỜNG DÂY 207
01:25THE SOPRANOS S103: DENIAL, ANGER, ACCEPTANCE
GIA ĐÌNH SOPRANO 103
02:15THE SOPRANOS S104: MEADOWLANDS
GIA ĐÌNH SOPRANO 104
03:15VIGILANTE DIARIES
NHẬT KÍ QUÁI HIỆP
05:10INTO THE STORM
ĐI VÀO CƠN BÃO
07:00HOLLYWOOD ON SET 693
PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 693
07:25CONFIRMATION
PHÊ CHUẨN
09:25REMEMBER
NHỚ LẠI
lịch phát sóng Cinemax
11:10DAUGHTER OF GOD
CON GÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ
13:00TRUE BLOOD S402: YOU SMELL LIKE DINNER
Thuần huyết 402
14:00KIDNAPPING FREDDY HEINEKEN
BẮT CÓC FREDDY HEINEKEN
15:4561*
CÚ ĐÁNH THỨ 61
18:00POINT BREAK
RANH GIỚI
20:05SIGNS
NHỮNG DẤU HIỆU
22:00THE LAST WITCH HUNTER
THỢ SĂN PHÙ THỦY CUỐI CÙNG
23:55THE WIRE S208: DUCK AND COVER
ĐƯỜNG DÂY 208
21:00Olympic
Special Olympics World Winter Games 2017 - Austria
lịch phát sóng Cinemax hôm nay
22:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
18:00Soccer
2017 AFC Champions League Highlights
18:30Magazine
Clubland
19:00Sports News
FOX SPORTS Central
19:30Soccer
2017 AFC Cup Highlights
20:00Mixed Martial Arts
Total Combat 2016-17
20:30Soccer
Bundesliga 2016-17
21:20Sports News
FOX SPORTS Central
21:50Motor Racing
MotoGP World Championship 2017: Free Practice