Lịch phát sóng Disney Junior thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
05:00KATE & MIM-MIM
KATE & MIM-MIM
05:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
06:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
06:30MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
07:00MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
07:30JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
08:00SHERIFF CALLIE'S WILD WEST
MIỄN TÂY HOANG DÃ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG CALLIE
08:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
09:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
09:30DOC MCSTUFFINS
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG
10:00KATE & MIM-MIM
KATE & MIM-MIM
10:30GOLDIE & BEAR
TÓC VÀNG HOE & GẤU
lịch phát sóng Disney Junior
11:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
11:30THE FURCHESTER HOTEL
KHÁCH SẠN FURCHESTER
12:00PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
12:30CAPTAIN JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
THUYỀN TRƯỞNG JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
13:00HI-5
NGÔI NHÀ VUI VẺ
13:30MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
14:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
14:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
15:00DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG: BỆNH VIỆN ĐỒ CHƠI
15:30PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
16:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
16:30MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
17:00HI-5
NGÔI NHÀ VUI VẺ
lịch phát sóng Disney Junior hôm nay
17:30SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
18:00MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
18:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
19:00PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
19:30CAPTAIN JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
THUYỀN TRƯỞNG JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
20:00MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
20:30GOLDIE & BEAR
TÓC VÀNG HOE & GẤU
21:00THE FURCHESTER HOTEL
KHÁCH SẠN FURCHESTER
21:30SHERIFF CALLIE'S WILD WEST
MIỄN TÂY HOANG DÃ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG CALLIE
22:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
22:30TIMMY TIME
CHÚ CỪU TIMMY
23:00MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
23:25HANDY MANNY
MANNY KHÉO TAY
23:35DOC MCSTUFFINS
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG