Lịch phát sóng Disney Junior thứ 4 ngày 17-5-2017

GiờChương trình
00:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
01:00JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
02:00JUNGLE JUNCTION
GIAO LỘ RỪNG XANH
03:00DOC MCSTUFFINS
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG
04:00MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
05:00KATE & MIM-MIM
KATE & MIM-MIM
05:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
06:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
06:30MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
07:00JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
07:30MICKEY MOUSE CLUBHOUSE
NGÔI NHÀ VUI VẺ CỦA CHUỘT MICKEY
08:00SHERIFF CALLIE'S WILD WEST
MIỄN TÂY HOANG DÃ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG CALLIE
08:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
lịch phát sóng Disney Junior
09:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
09:30DOC MCSTUFFINS
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG
10:00DIGBY DRAGON
CHÚ RỒNG DIGBY
10:30GOLDIE & BEAR
TÓC VÀNG HOE & GẤU
11:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
11:30THE FURCHESTER HOTEL
KHÁCH SẠN FURCHESTER
12:00PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
12:30CAPTAIN JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
THUYỀN TRƯỞNG JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
13:00HI-5
NGÔI NHÀ VUI VẺ
13:30MICKEY AND THE ROADSTER RACERS
MICKEY VÀ NHỮNG TAY ĐUA CỰ PHÁCH
14:00MICKEY AND THE ROADSTER RACERS
MICKEY VÀ NHỮNG TAY ĐUA CỰ PHÁCH
14:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
15:00DOC MCSTUFFINS: TOY HOSPITAL
BÁC SĨ THÚ NHỒI BÔNG: BỆNH VIỆN ĐỒ CHƠI
15:30PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
lịch phát sóng Disney Junior hôm nay
16:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
16:30MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
17:00HI-5
NGÔI NHÀ VUI VẺ
17:30SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT
18:00MICKEY AND THE ROADSTER RACERS
MICKEY VÀ NHỮNG TAY ĐUA CỰ PHÁCH
18:30THE LION GUARD
ĐỘI CẢNH VỆ SƯ TỬ
19:00PJ MASKS
ANH HÙNG PYJAMA
19:30CAPTAIN JAKE AND THE NEVER LAND PIRATES
THUYỀN TRƯỞNG JAKE VÀ NHỮNG CƯỚP BIỂN XỨ NEVERLAND
20:00MILES FROM TOMORROWLAND
MILES TỪ XỨ SỞ TƯƠNG LAI
20:30GOLDIE & BEAR
TÓC VÀNG HOE & GẤU
21:00THE FURCHESTER HOTEL
KHÁCH SẠN FURCHESTER
21:30SHERIFF CALLIE'S WILD WEST
MIỄN TÂY HOANG DÃ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG CALLIE
22:00MY FRIENDS TIGGER & POOH
BẠN TIGGER & POOH CỦA TÔI
22:30TIMMY TIME
CHÚ CỪU TIMMY
23:00SOFIA THE FIRST
SOFIA ĐỆ NHẤT