Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD Chủ Nhật ngày 14-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 14
00:30Thế giới tự nhiên
số 14
01:00Sống ở Việt Nam
số 7
01:15Tour de Việt Nam
số 7
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 14
02:00Theo dấu người xưa
số 1
02:30Thực đơn đỉnh
số 2
03:00Ẩm thực quanh ta
số 15
03:30Thế giới tự nhiên
số 15
04:00Sống ở Việt Nam
số 15
04:15Tour de Việt Nam
số 15
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 15
05:00Đi là đến
số 3
05:30Cùng sao khám phá
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 16
06:30Thế giới tự nhiên
số 16
07:00Sống ở Việt Nam
số 16
07:15Tour de Việt Nam
số 16
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 16
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
08:00Hành trang sống
số 3
08:30Câu chuyện nghệ thuật
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 17
09:30Thế giới tự nhiên
số 17
10:00Sống ở Việt Nam
số 17
10:15Tour de Việt Nam
số 17
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 17
11:00Hồn Việt
số 3
11:30Trái tim cho em
số 10 (PL)
11:45Bên dòng Nhật Lệ
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 18
12:30Thế giới tự nhiên
số 18
13:00Sống ở Việt Nam
số 18
13:15Tour de Việt Nam
số 18
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
14:00Khám phá châu Âu
số 3
14:30Về quê
số 16
14:45Nghề xưa còn lại
số 3
15:00Ẩm thực quanh ta
số 19
15:30Thế giới tự nhiên
số 19
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:00Sống ở Việt Nam
số 19
16:15Tour de Việt Nam
số 19
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
17:00Nhịp sống quanh ta
số 3
17:30Cùng em đến trường
số 16
17:45Quê nhà tôi ơi
số 3
18:00Ẩm thực quanh ta
số 21
18:30Thế giới tự nhiên
số 21
19:00Sống ở Việt Nam
số 21
19:15Tour de Việt Nam
số 21
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
20:00Theo dấu người xưa
số 3
20:30Thực đơn đỉnh
số 3
21:00Ẩm thực quanh ta
số 21
21:30Thế giới tự nhiên
số 21
22:00Sống ở Việt Nam
số 21
22:15Tour de Việt Nam
số 21
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
23:00Theo dấu người xưa
số 3
23:30Thực đơn đỉnh
số 3