Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD Chủ Nhật ngày 21-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 21
00:30Thế giới tự nhiên
số 21
01:00Sống ở Việt Nam
số 21
01:15Tour de Việt Nam
số 21
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
02:00Theo dấu người xưa
số 3
02:30Thực đơn đỉnh
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 22
03:30Thế giới tự nhiên
số 22
04:00Sống ở Việt Nam
số 22
04:15Tour de Việt Nam
số 22
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
05:00Đi là đến
số 4
05:30Cùng sao khám phá
số 4
06:00Ẩm thực quanh ta
số 23
06:30Thế giới tự nhiên
số 23
07:00Sống ở Việt Nam
số 23
07:15Tour de Việt Nam
số 23
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
08:00Hành trang sống
số 4
08:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
09:00Ẩm thực quanh ta
số 24
09:30Thế giới tự nhiên
số 24
10:00Sống ở Việt Nam
số 24
10:15Tour de Việt Nam
số 24
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
11:00Hồn Việt
số 4
11:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
11:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4
12:00Ẩm thực quanh ta
số 25
12:30Thế giới tự nhiên
số 25
13:00Sống ở Việt Nam
số 25
13:15Tour de Việt Nam
số 25
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 25
14:00Khám phá châu Âu
số 4
14:30Về quê
số 17
14:45Nghề xưa còn lại
số 4
15:00Ẩm thực quanh ta
số 26
15:30Thế giới tự nhiên
số 26
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:00Sống ở Việt Nam
số 26
16:15Tour de Việt Nam
số 26
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 26
17:00Nhịp sống quanh ta
số 4
17:30Cùng em đến trường
số 17
17:45Quê nhà tôi ơi
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 28
18:30Thế giới tự nhiên
số 28
19:00Sống ở Việt Nam
số 28
19:15Tour de Việt Nam
số 28
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 28
20:00Theo dấu người xưa
số 4
20:30Thực đơn đỉnh
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 28
21:30Thế giới tự nhiên
số 28
22:00Sống ở Việt Nam
số 28
22:15Tour de Việt Nam
số 28
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 28
23:00Theo dấu người xưa
số 4
23:30Thực đơn đỉnh
số 4