Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD Chủ Nhật ngày 22-10-2017

GiờChương trình
00:05Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 3
01:05Watersports
Watersports World
02:00Games
Premier League Darts 2017 - Belfast
03:30Auto Racing
2017 Formula 1 United States Grand Prix : Qualifying
05:30Tennis
Courtside
06:00Triathlon
Alpe D'huez Triathlon
07:00Baseball
National League Championship Series 2017
10:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 3
11:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 4
15:00Motor Cycle Racing
Motul FIM Superbike World Championship 2017 - Race 1
16:00Magazine
Generic Magazine Tape 00:15hr
16:15Motor Cycle Racing
FIM Supersport World Championship 2017 - Race
17:30Motor Cycle Racing
Motul FIM Superbike World Championship 2017 - Race 2
19:00Motor Cycle Racing
FIM Supersport 300 World Championship 2017 - Race
20:00Motor Cycle Racing
European Superstock 1000 Championship 2017 - Race
21:00Baseball
National League Championship Series 2017
21:10Magazine
Generic Magazine Tape 00:10hr
21:20Kabaddi
Vivo Pro Kabaddi 2017
22:00Magazine
Strongman Champions League 2017 - Finland
22:30Kabaddi
Vivo Pro Kabaddi 2017
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
23:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 4
23:40Magazine
Gillette World Sport 2017
08:30Bên dòng Nhật lệ
Số 11
08:45Tour de Vietnam
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 20
09:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 21
11:00Hồn Việt
Số 11
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 22
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 23
14:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 11
14:45Sống ở Việt Nam
Số 7
15:00Thế giới tự nhiên
Số 24
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 10
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 25
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
17:30Cùng sao khám phá
Số 11
17:45Nghề xưa còn lại
Số 11
18:00Thế giới tự nhiên
Số 26
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
19:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 23
20:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 11
20:45Sống ở Việt Nam
Số 7
21:00Thế giới tự nhiên
Số 24
21:30Đi là đến (PL)
Số 10
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 25
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
23:30Cùng sao khám phá
Số 11
23:45Nghề xưa còn lại
Số 11