Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 2 ngày 15-5-2017

GiờChương trình
01:30Watersports
Inside Sailing
02:00Games
Premier League Darts 2017
03:30Extreme Sports
Sports Unlimited
04:30Watersports
Watersports World
05:30Cycling
Tour of Yorkshire 2017
06:30Baseball
MLB Regular Season 2017
09:30Watersports
Inside Sailing
10:00Australian Rules Football
Toyota AFL Highlights
10:30Extreme Sports
Sports Unlimited
11:30Judo
World Judo Tour 2017
13:30Games
Premier League Darts 2017
15:00Baseball
MLB Express
15:30Golf
Volvo China Open 2017 Highlights
16:30Golf
Volvo China Open 2017 Highlights
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
17:30Watersports
Inside Sailing
18:00Auto Racing
Audi R8 LMS Cup 2017
18:30Sailing
World Match Racing Tour
19:30Baseball
MLB Express
20:00Soccer
2017 AFC Champions League
21:00Soccer
2017 AFC Champions League
22:00Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
23:00Baseball
MLB Express
23:30Judo
World Judo Tour 2017
12:00Thế giới tự nhiên
Số 47
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 12
13:00Đi là đến
Số 19 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 21 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 4
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
15:30Khám phá Kumamoto
Tập 3
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 16
17:30Khám phá Châu Âu
Số 19
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 55
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 5
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 56
20:00Thế giới tự nhiên
Số 35
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
21:00Đi là đến
Số 19 (PL)
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 53
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 3
23:007 ngày trải nghiệm Tokyo
tập 3