Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 2 ngày 22-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 22
00:30Thế giới tự nhiên
số 22
01:00Sống ở Việt Nam
số 22
01:15Tour de Việt Nam
số 22
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
02:00Đi là đến
số 4
02:30Cùng sao khám phá
số 4
03:00Ẩm thực quanh ta
số 23
03:30Thế giới tự nhiên
số 23
04:00Sống ở Việt Nam
số 23
04:15Tour de Việt Nam
số 23
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
05:00Hành trang sống
số 4
05:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
06:00Ẩm thực quanh ta
số 24
06:30Thế giới tự nhiên
số 24
07:00Sống ở Việt Nam
số 24
07:15Tour de Việt Nam
số 24
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
08:00Hồn Việt
số 4
08:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
08:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4
09:00Ẩm thực quanh ta
số 25
09:30Thế giới tự nhiên
số 25
10:00Sống ở Việt Nam
số 25
10:15Tour de Việt Nam
số 25
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 25
11:00Khám phá châu Âu
số 4
11:30Về quê
số 17
11:45Nghề xưa còn lại
số 4
12:00Ẩm thực quanh ta
số 26
12:30Thế giới tự nhiên
số 26
13:00Sống ở Việt Nam
số 26
13:15Tour de Việt Nam
số 26
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 26
14:00Nhịp sống quanh ta
số 4
14:30Cùng em đến trường
số 17
14:45Quê nhà tôi ơi
số 4
15:00Ẩm thực quanh ta
số 27
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 27
16:00Sống ở Việt Nam
số 27
16:15Tour de Việt Nam
số 27
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 27
17:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 4
17:30Hương vị Việt
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 29
18:30Thế giới tự nhiên
số 29
19:00Sống ở Việt Nam
số 29
19:15Tour de Việt Nam
số 29
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 29
20:00Đi là đến
số 5
20:30Cùng sao khám phá
số 5
21:00Ẩm thực quanh ta
số 29
21:30Thế giới tự nhiên
số 29
22:00Sống ở Việt Nam
số 29
22:15Tour de Việt Nam
số 29
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 29
23:00Đi là đến
số 5
23:30Cùng sao khám phá
số 5