Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 3 ngày 16-5-2017

GiờChương trình
01:30Australian Rules Football
Toyota AFL Highlights
02:00Games
Premier League Darts 2017
03:30Watersports
Watersports World
04:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
05:30Watersports
Inside Sailing
06:00Baseball
MLB Regular Season 2017
09:00Australian Rules Football
Toyota AFL Highlights
09:30Yachting
Extreme Sailing
10:00Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
11:00Watersports
Inside Sailing
11:30Judo
World Judo Tour 2017
13:30Games
Premier League Darts 2017
15:00Baseball
MLB Express
15:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
18:00Badminton
Badminton Unlimited
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
18:30Triathlon
Mass Participation
19:30Baseball
MLB Express
20:00Soccer
2017 AFC Champions League
21:00Soccer
2017 AFC Champions League
22:00Rodeo
Australian Pro Bull Riding Series
23:00Baseball
MLB Express
23:30Tennis
ATP 250 TEB BNP Paribas Istanbul 2017 Highlights
11:30Khám phá Kumamoto
Tập 3
12:00Thế giới tự nhiên
Số 48
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 16
13:30Khám phá Châu Âu (PL)- Số 19
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 55
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 5
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 56
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:00Thế giới tự nhiên
Số 35
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
17:00Đi là đến
Số 19 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 57
18:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 6
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
20:00Thế giới tự nhiên
Số 36
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
21:00Theo dấu người xưa
Số 23
21:30Hành trang sống
Số 20
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 4
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
23:30Khám phá Kumamoto
Tập 3