Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 3 ngày 16-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 16
00:30Thế giới tự nhiên
số 16
01:00Sống ở Việt Nam
số 16
01:15Tour de Việt Nam
số 16
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 16
02:00Hành trang sống
số 3
02:30Câu chuyện nghệ thuật
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 17
03:30Thế giới tự nhiên
số 17
04:00Sống ở Việt Nam
số 17
04:15Tour de Việt Nam
số 17
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 17
05:00Hồn Việt
số 3
05:30Trái tim cho em
số 10 (PL)
05:45Bên dòng Nhật Lệ
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 18
06:30Thế giới tự nhiên
số 18
07:00Sống ở Việt Nam
số 18
07:15Tour de Việt Nam
số 18
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
08:00Khám phá châu Âu
số 3
08:30Về quê
số 16
08:45Nghề xưa còn lại
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 19
09:30Thế giới tự nhiên
số 19
10:00Sống ở Việt Nam
số 19
10:15Tour de Việt Nam
số 19
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
11:00Nhịp sống quanh ta
số 3
11:30Cùng em đến trường
số 16
11:45Quê nhà tôi ơi
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 20
12:30Thế giới tự nhiên
số 20
13:00Sống ở Việt Nam
số 20
13:15Tour de Việt Nam
số 20
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
14:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
14:30Hương vị Việt
số 3
15:00Ẩm thực quanh ta
số 21
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 21
16:00Sống ở Việt Nam
số 21
16:15Tour de Việt Nam
số 21
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
17:00Theo dấu người xưa
số 3
17:30Thực đơn đỉnh
số 3
18:00Ẩm thực quanh ta
số 23
18:30Thế giới tự nhiên
số 23
19:00Sống ở Việt Nam
số 23
19:15Tour de Việt Nam
số 23
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
20:00Hành trang sống
số 4
20:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 23
21:30Thế giới tự nhiên
số 23
22:00Sống ở Việt Nam
số 23
22:15Tour de Việt Nam
số 23
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
23:00Hành trang sống
số 4
23:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4