Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 3 ngày 23-5-2017

GiờChương trình
00:00Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
01:00Watersports
Watersports World
02:00Marathon
Gifu Half Marathon 2017
03:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
04:30Games
Premier League Darts 2017
06:00Baseball
MLB Regular Season 2017
09:00Australian Rules Football
Toyota AFL Highlights
09:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
12:00Tennis
Roland Garros Classic Matches
12:30Tennis
Roland Garros Classic Matches
13:00Baseball
MLB Express
13:30Games
Premier League Darts 2017
15:00Judo
World Judo Tour 2017
17:00Triathlon
Mass Participation
18:00Badminton
Badminton Unlimited
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
18:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
19:30Baseball
MLB Express
20:00Soccer
2017 AFC Champions League
22:00Tennis
Roland Garros Classic Matches
22:30Tennis
Roland Garros Classic Matches
23:00Tennis
Roland Garros Classic Matches
23:30Tennis
Roland Garros Classic Matches
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 13
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68
12:00Thế giới tự nhiên
Số 41
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
13:30Khám phá Châu Âu
Số 18
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 69
14:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 12
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 14
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 70
16:00Thế giới tự nhiên
Số 42
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 6
17:00Đi là đến
Số 20
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 23
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 71
18:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 1
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 72
20:00Thế giới tự nhiên
Số 43
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 7
21:00Theo dấu người xưa
Số 23
21:30Hành trang sống
Số 21
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 67
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 11
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68