Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:00Tennis
01:00Magazine
01:30Soccer
02:00Sports News
02:30Tennis
03:30Soccer
04:30Sports News
05:00Tennis
06:00Tennis
07:00Tennis
15:00Tennis
19:00Sports News
19:30Soccer
20:30Tennis
21:30Sports News
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
08:30Ký sự
Số 13
09:00Việt Nam xanh
Số 1
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
10:30Châu Á thân thương
Số 53
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
12:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
12:30Việt Nam Discovery
Số 22
13:00Phố
Số 8
13:30Khám phá Châu Âu
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
14:30Châu Á thân thương
Số 54
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
16:30Sắc màu văn hóa
Số 12
17:00Sắc màu không gian
Số 1
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 112
18:30Châu Á thân thương
Số 55
19:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 28
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 113
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 15
20:30Việt Nam Discovery
Số 23
21:00Theo dấu người xưa
Số 8
21:30Hành trang sống
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
22:30Châu Á thân thương
Số 53
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109