Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 3 ngày 25-4-2017

GiờChương trình
00:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17
01:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17 - Highlights
01:30Darts
World Darts Championship 2017
02:30Darts
World Darts Championship 2017
03:30Darts
World Darts Championship 2017
04:30Soccer
Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup - Dubai
06:00Baseball
MLB Regular Season 2017
09:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17 - Highlights
09:30Cycling
Street Velodrome
10:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17
11:00Soccer
Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup - Dubai
12:30Track & Field
IAAF World Relays 2017
13:30Rodeo
Pro Bull Riding
14:30Baseball
MLB Express
15:00Hockey
FIH Hockey World
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
15:30Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17
16:30Soccer
Samsung Beach Soccer Intercontinental Cup - Dubai
18:00Badminton
Badminton Unlimited
18:30Rodeo
Pro Bull Riding
19:30Baseball
MLB Express
20:00Soccer
2017 AFC Champions League
22:00Badminton
Badminton Unlimited
22:30Baseball
MLB Express
23:00Golf
LPGA 2017
12:00Thế giới tự nhiên
Số 34
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 7
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 18 (PL) (PL)
13:30Khám phá Châu Âu
Số 18 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 15
14:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 8
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 8
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 16
16:00Thế giới tự nhiên
Số 35
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
17:00Đi là đến
Số 16 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 19
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 17
18:30Trải nghiệm cùng Remys
Tập 8
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 9
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 18
20:00Thế giới tự nhiên
Số 36
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
21:00Theo dấu người xưa
Số 20
21:30Hành trang sống
Số 20
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 13
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 7
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 7
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 14