Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
01:00Watersports
P1 Superstock UK
02:00Watersports
P1 Superstock UK
03:00Darts
World Cup Of Darts 2016
04:00Darts
World Cup Of Darts 2016
05:00Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
06:00Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
07:00Basketball
College Basketball 2016-17
09:00Hockey
FIH Hockey World
09:30Badminton
Badminton Unlimited
10:00Basketball
College Basketball 2016-17
11:30Golf
Asian Tour Highlights 2017
12:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
13:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
14:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
15:30Fishing
US Bass Fishing 2016
16:30Basketball
College Basketball 2016-17
18:00Magazine
Gillette World Sport
18:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
19:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
20:30Golf
LPGA 2017
21:30Golf
LPGA 2017
22:30Magazine
Gillette World Sport
23:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
12:30Sắc màu văn hóa
Số 14
13:00Sắc màu không gian
Số 2
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
14:30Châu Á thân thương
Số 62
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Việt Nam Discovery
Số 26
17:00Theo dấu người xưa
Số 9
17:30Hành trang sống
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
18:30Châu Á thân thương
Số 63
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
20:30Ký sự
Số 16
21:00Đi là đến
Số 6
21:30Ký sự rừng xanh số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
22:30Châu Á thân thương
Số 61
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125