Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 4 ngày 17-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 17
00:30Thế giới tự nhiên
số 17
01:00Sống ở Việt Nam
số 17
01:15Tour de Việt Nam
số 17
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 17
02:00Hồn Việt
số 3
02:30Trái tim cho em
số 10 (PL)
02:45Bên dòng Nhật Lệ
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 18
03:30Thế giới tự nhiên
số 18
04:00Sống ở Việt Nam
số 18
04:15Tour de Việt Nam
số 18
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
05:00Khám phá châu Âu
số 3
05:30Về quê
số 16
05:45Nghề xưa còn lại
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 19
06:30Thế giới tự nhiên
số 19
07:00Sống ở Việt Nam
số 19
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:15Tour de Việt Nam
số 19
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
08:00Nhịp sống quanh ta
số 3
08:30Cùng em đến trường
số 16
08:45Quê nhà tôi ơi
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 20
09:30Thế giới tự nhiên
số 20
10:00Sống ở Việt Nam
số 20
10:15Tour de Việt Nam
số 20
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
11:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
11:30Hương vị Việt
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 21
12:30Thế giới tự nhiên
số 21
13:00Sống ở Việt Nam
số 21
13:15Tour de Việt Nam
số 21
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
14:00Theo dấu người xưa
số 3
14:30Thực đơn đỉnh
số 3
15:00Ẩm thực quanh ta
số 22
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 22
16:00Sống ở Việt Nam
số 22
16:15Tour de Việt Nam
số 22
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
17:00Đi là đến
số 4
17:30Cùng sao khám phá
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 24
18:30Thế giới tự nhiên
số 24
19:00Sống ở Việt Nam
số 24
19:15Tour de Việt Nam
số 24
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
20:00Hồn Việt
số 4
20:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
20:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 24
21:30Thế giới tự nhiên
số 24
22:00Sống ở Việt Nam
số 24
22:15Tour de Việt Nam
số 24
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
23:00Hồn Việt
số 4
23:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
23:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4