Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 4 ngày 22-3-2017

GiờChương trình
00:00Baseball
MLB Spring Training 2017
03:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17 - Highlights
03:30Badminton
Badminton Unlimited
04:00Billiards
US Open 9-Ball Championship
06:00Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
07:00Golf
Asian Tour Highlights 2017
08:00Baseball
World Baseball Classic 2017
11:00Badminton
Badminton Unlimited
11:30Darts
World Darts Championship
12:30Golf
Asian Tour Highlights 2017
13:30Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17
14:30Baseball
World Baseball Classic 2017
16:00Rugby
HSBC World Rugby Seven Series 2016-17 - Highlights
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
16:30Rodeo
Pro Bull Riding
17:30Golf
PGA Tour Highlights 2017
18:30Olympic
Special Olympics World Winter Games 2017 - Austria
19:30Baseball
World Baseball Classic 2017
22:30Magazine
Gillette World Sport
23:00Billiards
US Open 9-Ball Championship
10:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
11:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 1 (PL)
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
12:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 1
13:00Đi là đến
Số 12 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
14:00Khám phá Nhật bản
Số 20 (PL) (PL)
14:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 9
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 2 (PL)
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
16:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 2
17:00Theo dấu người xưa
Số 16
17:30Hành trang sống
Số 16
18:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
18:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 10
19:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 3 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
20:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 3
21:00Đi là đến
Số 13
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
22:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
22:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
23:00Kyoto Một góc nhìn khác
Số 1 (PL)