Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 4 ngày 24-4-2019

GiờChương trình
00:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
00:30Đi là đến
Số 7
01:00Quê nhà tôi ơi
Số 15
01:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
01:30Thế giới tự nhiên
Số 12
02:00Theo dấu người xưa
Số 6
02:30Cùng sao khám phá
Số 15
02:45Nghề xưa còn lại
Số 15
03:00Thế giới tự nhiên
Số 13
03:30Khám phá Châu Âu
Số 11
04:00Hương vị Việt
Số 3
04:15Tour de Vietnam
Số 31
04:30Thế giới tự nhiên
Số 14
05:00Ẩm thực quanh ta
Số 65
05:30Thực đơn đỉnh
Số 16
05:45Sống ở Việt Nam
Số 28
06:00Thế giới tự nhiên
Số 15
06:30Hồn Việt
Số 3
07:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
07:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
07:30Thế giới tự nhiên
Số 9
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
08:00Theo dấu người xưa
Số 6
08:30Cùng sao khám phá
Số 15
08:45Nghề xưa còn lại
Số 15
09:00Thế giới tự nhiên
Số 10
09:30Khám phá Châu Âu
Số 11
10:00Thực đơn đỉnh
Số 15
10:15Sống ở Việt Nam
Số 27
10:30Thế giới tự nhiên
Số 11
11:00Đi là đến
Số 7
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 12
12:30Theo dấu người xưa
Số 6
13:00Cùng sao khám phá
Số 15
13:15Nghề xưa còn lại
Số 15
13:30Thế giới tự nhiên
Số 13
14:00Khám phá Châu Âu
Số 11
14:30Hương vị Việt
Số 3
14:45Tour de Vietnam
Số 31
15:00Thế giới tự nhiên
Số 14
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
16:00Thực đơn đỉnh
Số 16
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:15Sống ở Việt Nam
Số 28
16:30Thế giới tự nhiên
Số 15
17:00Hồn Việt
Số 3
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
18:00Khám phá Châu Âu
Số3
18:30Khám phá Châu Âu số 8/19
18:45Trái tim cho em- số 3
19:00Cùng sao khám phá
Số 12/16
19:15Hương vị Việt
Số 11/18
19:30Thế giới tự nhiên
Số 13
20:00Khám phá Châu Âu
Số 11
20:30Hương vị Việt
Số 3
20:45Tour de Vietnam
Số 31
21:00Thế giới tự nhiên
Số 14
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
22:00Thực đơn đỉnh
Số 16
22:15Sống ở Việt Nam
Số 28
22:30Thế giới tự nhiên
Số 15
23:00Hồn Việt
Số 3
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16