Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 4 ngày 25-10-2017

GiờChương trình
00:30Badminton
Badminton Unlimited
01:00Triathlon
Asia Pacific Ironman Championships
02:00Triathlon
Alpe D'huez Triathlon
03:00Baseball
American League Championship Series 2017
06:00Cycling
Velothon Wales
07:00Baseball
World Series 2017
10:30Badminton
Badminton Unlimited
11:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 4
12:00Magazine
Strongman Champions League 2017 - Finland
13:00Tennis
Laver Cup 2017 Tournament Highlights
14:00Games
Premier League Darts 2017 - Birmingham
15:30Extreme Sports
Red Bull Cliff Diving World Series Highlights : Bosnia
16:30Cycling
Tour Of Guangxi 2017 Stage 6 Highlights
17:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 3
18:00Golf
Swinging Skirts LPGA Taiwan Championship Day 4
19:00Golf
Wgc - HSBC Champions 2017 - Preview
19:30Extreme Sports
Sports Unlimited
20:30Magazine
Gillette World Sport 2017
21:00Watersports
P1 USA : Superstock 2017
21:30Watersports
P1 USA : Superstock 2017
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
22:00Baseball
World Series 2017
23:00Extreme Sports
Sports Unlimited
08:30Cùng sao khám phá
Số 11
08:45Nghề xưa còn lại
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 23
09:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 24
11:00Đi là đến (PL)
Số 10
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 25
12:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 26
14:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
14:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
14:45Tour de Vietnam
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 27
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 28
17:00Hồn Việt
Số 12
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 29
18:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 26
20:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
20:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
20:45Tour de Vietnam
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 27
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 28
23:00Hồn Việt
Số 12
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12