Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 5 ngày 18-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 18
00:30Thế giới tự nhiên
số 18
01:00Sống ở Việt Nam
số 18
01:15Tour de Việt Nam
số 18
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
02:00Khám phá châu Âu
số 3
02:30Về quê
số 16
02:45Nghề xưa còn lại
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 19
03:30Thế giới tự nhiên
số 19
04:00Sống ở Việt Nam
số 19
04:15Tour de Việt Nam
số 19
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
05:00Nhịp sống quanh ta
số 3
05:30Cùng em đến trường
số 16
05:45Quê nhà tôi ơi
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 20
06:30Thế giới tự nhiên
số 20
07:00Sống ở Việt Nam
số 20
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:15Tour de Việt Nam
số 20
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
08:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
08:30Hương vị Việt
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 21
09:30Thế giới tự nhiên
số 21
10:00Sống ở Việt Nam
số 21
10:15Tour de Việt Nam
số 21
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
11:00Theo dấu người xưa
số 3
11:30Thực đơn đỉnh
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 22
12:30Thế giới tự nhiên
số 22
13:00Sống ở Việt Nam
số 22
13:15Tour de Việt Nam
số 22
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
14:00Đi là đến
số 4
14:30Cùng sao khám phá
số 4
15:00Ẩm thực quanh ta
số 23
15:30Thế giới tự nhiên
số 23
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:00Sống ở Việt Nam
số 23
16:15Tour de Việt Nam
số 23
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
17:00Hành trang sống
số 4
17:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 25
18:30Thế giới tự nhiên
số 25
19:00Sống ở Việt Nam
số 25
19:15Tour de Việt Nam
số 25
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 25
20:00Khám phá châu Âu
số 4
20:30Về quê
số 17
20:45Nghề xưa còn lại
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 25
21:30Thế giới tự nhiên
số 25
22:00Sống ở Việt Nam
số 25
22:15Tour de Việt Nam
số 25
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 25
23:00Khám phá châu Âu
số 4
23:30Về quê
số 17
23:45Nghề xưa còn lại
số 4