Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:00Tennis
01:00Soccer
01:30Soccer
02:00Sports News
02:30Tennis
03:30Soccer
04:00Soccer
04:30Sports News
05:00Tennis
06:00Tennis
07:00Tennis
15:00Tennis
19:00Sports News
19:30Soccer
20:00Sports News
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
09:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
10:30Châu Á thân thương
Số 48
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
12:00Thế giới tự nhiên
Số 48
12:30Việt Nam Discovery
Số 20
13:00Theo dấu người xưa
Số 7
13:30Hành trang sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
14:30Châu Á thân thương
Số 49
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
16:00Thế giới tự nhiên
Số 49
16:30Ký sự
Số 12
17:00Đi là đến
Số 4
17:30Ký sự rừng xanh số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
18:30Châu Á thân thương
Số 50
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
20:00Thế giới tự nhiên
Số 50
20:30Việt Nam Discovery
Số 21
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
21:30Hương vị Việt
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
22:30Châu Á thân thương
Số 48
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96