Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 5 ngày 2-2-2017

GiờChương trình
00:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
01:00Basketball
College Basketball 2016-17
02:30Badminton
Badminton Unlimited
03:00Darts
World Cup Of Darts 2016
04:00Darts
World Cup Of Darts 2016
05:00Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
06:00Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
07:00Baseball
Australian Baseball League All-Star Game 2016
08:30Magazine
The Bowls Show
09:30Magazine
Gillette World Sport
10:00Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
12:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
13:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
14:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
15:30Fishing
US Bass Fishing 2016
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
16:30Baseball
Australian Baseball League All-Star Game 2016
18:00Watersports
P1 Aquacross Malaysia
18:30Watersports
P1 Superstock UK
19:30Tennis
Hopman Cup 2017 Highlights
20:30Rugby
HSBC World Rugby Sevens Series 2016-17
23:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
10:30Châu Á thân thương
Số 62
11:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
12:30Việt Nam Discovery
Số 26
13:00Theo dấu người xưa
Số 9
13:30Hành trang sống
Số 9
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
14:30Châu Á thân thương
Số 63
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
16:30Ký sự
Số 16
17:00Đi là đến
Số 6
17:30Ký sự rừng xanh số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
18:30Châu Á thân thương
Số 65
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 3
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
20:30Việt Nam Discovery
Số 27
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 9
21:30Hương vị Việt
Số 10
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
22:30Châu Á thân thương
Số 62
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127