Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 6 ngày 19-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 19
00:30Thế giới tự nhiên
số 19
01:00Sống ở Việt Nam
số 19
01:15Tour de Việt Nam
số 19
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
02:00Nhịp sống quanh ta
số 3
02:30Cùng em đến trường
số 16
02:45Quê nhà tôi ơi
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 20
03:30Thế giới tự nhiên
số 20
04:00Sống ở Việt Nam
số 20
04:15Tour de Việt Nam
số 20
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
05:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
05:30Hương vị Việt
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 21
06:30Thế giới tự nhiên
số 21
07:00Sống ở Việt Nam
số 21
07:15Tour de Việt Nam
số 21
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
08:00Theo dấu người xưa
số 3
08:30Thực đơn đỉnh
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 22
09:30Thế giới tự nhiên
số 22
10:00Sống ở Việt Nam
số 22
10:15Tour de Việt Nam
số 22
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
11:00Đi là đến
số 4
11:30Cùng sao khám phá
số 4
12:00Ẩm thực quanh ta
số 23
12:30Thế giới tự nhiên
số 23
13:00Sống ở Việt Nam
số 23
13:15Tour de Việt Nam
số 23
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
14:00Hành trang sống
số 4
14:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
15:00Ẩm thực quanh ta
số 24
15:30Thế giới tự nhiên
số 24
16:00Sống ở Việt Nam
số 24
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
16:15Tour de Việt Nam
số 24
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
17:00Hồn Việt
số 4
17:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
17:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 26
18:30Thế giới tự nhiên
số 26
19:00Sống ở Việt Nam
số 26
19:15Tour de Việt Nam
số 26
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 26
20:00Nhịp sống quanh ta
số 4
20:30Cùng em đến trường
số 17
20:45Quê nhà tôi ơi
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 26
21:30Thế giới tự nhiên
số 26
22:00Sống ở Việt Nam
số 26
22:15Tour de Việt Nam
số 26
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 26
23:00Nhịp sống quanh ta
số 4
23:30Cùng em đến trường
số 17
23:45Quê nhà tôi ơi
số 4