Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:00Tennis
01:00Soccer
01:30Sports News
02:00Sports News
02:30Tennis
03:30Soccer
04:00Sports News
04:30Sports News
05:00Tennis
06:00Tennis
07:00Tennis
15:00Tennis
19:00Sports News
19:30Soccer
20:00Soccer
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
20:30Tennis
21:30Sports News
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
09:30Hành trang sống
Số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
10:30Châu Á thân thương
Số 49
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
12:00Thế giới tự nhiên
Số 49
12:30Ký sự
Số 12
13:00Đi là đến
Số 4
13:30Ký sự rừng xanh số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
14:30Châu Á thân thương
Số 50
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
16:00Thế giới tự nhiên
Số 50
16:30Việt Nam Discovery
Số 21
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
17:30Hương vị Việt
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
18:30Châu Á thân thương
Số 51
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
20:00Thế giới tự nhiên
Số 51
20:30Sắc màu văn hóa
Số 11
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
22:30Châu Á thân thương
Số 49
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98