Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 6 ngày 27-10-2017

GiờChương trình
00:00Golf
Wgc - HSBC Champions 2017 Day 1 H/L
01:00Watersports
Watersports World
02:00Baseball
World Series 2017
05:00Magazine
Strongman Champions League 2017 - Finland
06:00Golf
Wgc - HSBC Champions 2017 Day 1 H/L
07:00Watersports
P1 USA : Superstock 2017
07:25Watersports
P1 USA : Superstock 2017
07:30Adventure
United Airlines UK Challenge
07:55Motor Cycle Racing
MotoGP : Free Practice 1 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix
10:45Golf
Asia-Pacific Amateur Championship 2017
13:00Triathlon
Beijing Triathlon
14:00Watersports
Watersports World
15:00Netball
New Zealand Netball Silver Ferns 2017
16:30Netball
New Zealand Netball Silver Ferns 2017
18:00Magazine
Strongman Champions League 2017 - Finland
19:00Motor Cycle Racing
MotoGP : Free Practice 2 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix
21:30Badminton
Badminton Unlimited
22:00Golf
Wgc - HSBC Champions 2017 Day 2 H/L
23:00Golf
Sime Darby LPGA Malaysia Day 2
23:30Golf
Sime Darby LPGA Malaysia Day 2
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 24
08:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
08:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
08:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 25
09:30Hồn Việt
Số 12
10:00Cùng sao khám phá
Số 11
10:15Nghề xưa còn lại
Số 11
10:30Thế giới tự nhiên
Số 26
11:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
11:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
11:45Tour de Vietnam
Số 12
12:00Thế giới tự nhiên
Số 27
12:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
13:00Thực đơn đỉnh
Số 12
13:15Sống ở Việt Nam
Số 8
13:30Thế giới tự nhiên
Số 28
14:00Hồn Việt
Số 12
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 29
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
16:00Cùng sao khám phá
Số 12
16:15Nghề xưa còn lại
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 30
17:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
17:30Thực đơn đỉnh
Số 12
17:45Sống ở Việt Nam
Số 8
18:00Thế giới tự nhiên
Số 31
18:30Đi là đến (PL)
Số 11
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 28
20:00Hồn Việt
Số 12
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 29
21:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
22:00Cùng sao khám phá
Số 12
22:15Nghề xưa còn lại
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 30
23:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
23:30Thực đơn đỉnh
Số 12
23:45Sống ở Việt Nam
Số 8