Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 7 ngày 13-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 13
00:30Thế giới tự nhiên
số 13
01:00Sống ở Việt Nam
số 6
01:15Tour de Việt Nam
số 6
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 13
02:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 1
02:30Hương vị Việt
số 2
03:00Ẩm thực quanh ta
số 14
03:30Thế giới tự nhiên
số 14
04:00Sống ở Việt Nam
số 7
04:15Tour de Việt Nam
số 7
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 14
05:00Theo dấu người xưa
số 1
05:30Thực đơn đỉnh
số 2
06:00Ẩm thực quanh ta
số 15
06:30Thế giới tự nhiên
số 15
07:00Sống ở Việt Nam
số 15
07:15Tour de Việt Nam
số 15
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 15
08:00Đi là đến
số 3
08:30Cùng sao khám phá
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 16
09:30Thế giới tự nhiên
số 16
10:00Sống ở Việt Nam
số 16
10:15Tour de Việt Nam
số 16
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 16
11:00Hành trang sống
số 3
11:30Câu chuyện nghệ thuật
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 17
12:30Thế giới tự nhiên
số 17
13:00Sống ở Việt Nam
số 17
13:15Tour de Việt Nam
số 17
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 17
14:00Hồn Việt
số 3
14:30Trái tim cho em
số 10 (PL)
14:45Bên dòng Nhật Lệ
số 3
15:00Ẩm thực quanh ta
số 18
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 18
16:00Sống ở Việt Nam
số 18
16:15Tour de Việt Nam
số 18
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
17:00Khám phá châu Âu
số 3
17:30Về quê
số 16
17:45Nghề xưa còn lại
số 3
18:00Ẩm thực quanh ta
số 20
18:30Thế giới tự nhiên
số 20
19:00Sống ở Việt Nam
số 20
19:15Tour de Việt Nam
số 20
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
20:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
20:30Hương vị Việt
số 3
21:00Ẩm thực quanh ta
số 20
21:30Thế giới tự nhiên
số 20
22:00Sống ở Việt Nam
số 20
22:15Tour de Việt Nam
số 20
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
23:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
23:30Hương vị Việt
số 3