Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 7 ngày 20-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 20
00:30Thế giới tự nhiên
số 20
01:00Sống ở Việt Nam
số 20
01:15Tour de Việt Nam
số 20
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
02:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
02:30Hương vị Việt
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 21
03:30Thế giới tự nhiên
số 21
04:00Sống ở Việt Nam
số 21
04:15Tour de Việt Nam
số 21
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 21
05:00Theo dấu người xưa
số 3
05:30Thực đơn đỉnh
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 22
06:30Thế giới tự nhiên
số 22
07:00Sống ở Việt Nam
số 22
07:15Tour de Việt Nam
số 22
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
08:00Đi là đến
số 4
08:30Cùng sao khám phá
số 4
09:00Ẩm thực quanh ta
số 23
09:30Thế giới tự nhiên
số 23
10:00Sống ở Việt Nam
số 23
10:15Tour de Việt Nam
số 23
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 23
11:00Hành trang sống
số 4
11:30Câu chuyện nghệ thuật
số 4
12:00Ẩm thực quanh ta
số 24
12:30Thế giới tự nhiên
số 24
13:00Sống ở Việt Nam
số 24
13:15Tour de Việt Nam
số 24
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 24
14:00Hồn Việt
số 4
14:30Trái tim cho em
số 11 (PM)
14:45Bên dòng Nhật Lệ
số 4
15:00Ẩm thực quanh ta
số 25
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 25
16:00Sống ở Việt Nam
số 25
16:15Tour de Việt Nam
số 25
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 25
17:00Khám phá châu Âu
số 4
17:30Về quê
số 17
17:45Nghề xưa còn lại
số 4
18:00Ẩm thực quanh ta
số 27
18:30Thế giới tự nhiên
số 27
19:00Sống ở Việt Nam
số 27
19:15Tour de Việt Nam
số 27
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 27
20:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 4
20:30Hương vị Việt
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 27
21:30Thế giới tự nhiên
số 27
22:00Sống ở Việt Nam
số 27
22:15Tour de Việt Nam
số 27
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 27
23:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 4
23:30Hương vị Việt
số 4