Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
00:00Tennis
01:00Mixed Martial Arts
01:30Soccer
02:00Sports News
02:30Tennis
03:30Mixed Martial Arts
04:30Sports News
05:00Tennis
06:00Tennis
07:00Tennis
15:00Tennis
19:00Sports News
19:20Soccer
19:50Soccer
20:20Tennis
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
21:20Soccer
23:30Soccer
08:30Ký sự
Số 12
09:00Đi là đến
Số 4
09:30Ký sự rừng xanh số 7
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
10:30Châu Á thân thương
Số 50
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
12:00Thế giới tự nhiên
Số 50
12:30Việt Nam Discovery
Số 21
13:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
13:30Hương vị Việt
Số 8
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
14:30Châu Á thân thương
Số 51
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
16:00Thế giới tự nhiên
Số 51
16:30Sắc màu văn hóa
Số 11
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
18:30Châu Á thân thương
Số 52
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
20:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
20:30Ký sự
Số 13
21:00Việt Nam xanh
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
22:30Châu Á thân thương
Số 50
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100