Lịch phát sóng FOX Sports 2 HD Thứ Bảy ngày 14-1-2017

GiờChương trình
01:30Mixed Martial Arts
02:00Sports News
02:30Sports News
03:00Soccer
03:30Magazine
04:00Magazine
04:30Soccer
05:00Auto Racing
05:30Sports News
06:00Tennis
07:00Sports News
07:30Soccer
08:00Tennis
09:00Tennis
10:00Soccer
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD
10:30Mixed Martial Arts
11:00Tennis
12:00Tennis
13:00Auto Racing
13:30Tennis
14:30Tennis
15:30Tennis
16:30Tennis
17:30Auto Racing
18:00Tennis
19:00Tennis
20:00Tennis
21:00Tennis
22:00Tennis
23:00Mixed Martial Arts
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
lịch phát sóng FOX Sports 2 HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
16:00Thế giới tự nhiên
Số 44
16:30Sắc màu văn hóa
Số 9
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
18:30Châu Á thân thương
Số 45
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
20:00Thế giới tự nhiên
Số 45
20:30Ký sự
Số 11
21:00Việt Nam trong tôi
Số 6
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 85
22:30Châu Á thân thương
Số 43
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 4
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 86