Lịch phát sóng FOX Sports thứ 3 ngày 16-5-2017

GiờChương trình
00:00Motor Racing
Motul FIM Superbike World Championship 2017 - Race
01:00Motor Racing
Motul FIM Superbike World Championship 2017 - Race
02:00Sports News
FOX SPORTS Central
02:30Auto Racing
NASCAR Cup Series 2017 - Race
04:30Soccer
2017 AFC Double Strike Highlights
05:00Magazine
National Icons
05:30Sports News
FOX SPORTS Central
06:00Soccer
FOX SPORTS FC 2016-17
06:30Soccer
2017 AFC Champions League Highlights
lịch phát sóng FOX Sports
07:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights
08:00Soccer
2017 AFC Cup
09:00Auto Racing
F1® 2017: Main Race
11:00Soccer
Bundesliga 2016-17
12:00Soccer
FOX SPORTS FC 2016-17
12:30Soccer
2017 AFC Champions League Highlights
13:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights
14:00Mixed Martial Arts
UFC Ultimate Knockouts
14:30Magazine
National Icons
15:00Soccer
Bundesliga 2016-17
lịch phát sóng FOX Sports hôm nay
16:00Soccer
2017 AFC Cup
17:00Soccer
FOX SPORTS FC 2016-17
17:30Soccer
2017 AFC Champions League Highlights
18:00Soccer
2017 AFC Cup
19:00Sports News
FOX SPORTS Central
19:30Soccer
Dutch Eredivisie 2016-17 Weekly Highlights
20:30Sports News
FOX SPORTS Central
21:00Soccer
Dutch Eredivisie 2016-17 Weekly Highlights
21:30Sports News
FOX SPORTS Central
22:00Mixed Martial Arts
UFC on FOX SPORTS