Lịch phát sóng FOX Sports thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:00Soccer
00:30Magazine
01:00Soccer
02:00Sports News
02:30Mixed Martial Arts
05:30Sports News
06:00Soccer
06:30Magazine
lịch phát sóng FOX Sports
07:00Tennis
08:00Tennis
09:00Soccer
10:00Soccer
11:00Tennis
12:00Soccer
12:30Magazine
13:00Soccer
14:00Tennis
lịch phát sóng FOX Sports hôm nay
15:00Tennis
16:00Soccer
17:00Soccer
17:30Magazine
18:00Golf
19:00Sports News
19:30Soccer
20:30Soccer
21:30Sports News
22:00Mixed Martial Arts