Lịch phát sóng FOX Sports thứ 6 ngày 17-3-2017

GiờChương trình
02:00Sports News
FOX SPORTS Central
02:30Mixed Martial Arts
UFC Epics
05:30Sports News
FOX SPORTS Central
06:00Soccer
Goals! 2016-17
06:30Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly
07:00Soccer
Bundesliga 2016-17
08:00Soccer
2017 AFC Double Strike Highlights
09:00Soccer
Bundesliga 2016-17
lịch phát sóng FOX Sports
10:00Soccer
Bundesliga 2016-17
11:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights
12:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Special Shows
12:30Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly
13:00Soccer
Bundesliga 2016-17
14:00Mixed Martial Arts
UFC Unleashed
15:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights
16:00Soccer
2017 AFC Double Strike Highlights
17:00Sports News
Sport Confidential 2016-17
lịch phát sóng FOX Sports hôm nay
17:30Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly
18:00Soccer
Hyundai A-League 2016-17 Highlights
18:30Magazine
Clubland
19:00Mixed Martial Arts
Total Combat 2016-17
19:30Sports News
FOX SPORTS Central
20:00Soccer
Friday Night Football 2016-17
20:30Soccer
Bundesliga 2016-17
21:30Sports News
FOX SPORTS Central
22:00Mixed Martial Arts
UFC Tonight
23:00Mixed Martial Arts
Total Combat 2016-17
23:30Soccer
Friday Night Football 2016-17