Lịch phát sóng FOX Sports thứ 7 ngày 20-5-2017

GiờChương trình
14:00Mixed Martial Arts
Total Combat
14:30Soccer
2017 AFC Double Strike Highlights
15:00Auto Racing
F1® 2017: Race Review
16:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Special Shows
16:30Soccer
Friday Night Football 2016-17
17:00Mixed Martial Arts
UFC Tonight
18:00Mixed Martial Arts
Total Combat
18:30Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly
lịch phát sóng FOX Sports
19:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights
20:00Soccer
Bundesliga LIVE 2016-17
20:20Soccer
Bundesliga 2016-17
22:30Soccer
Bundesliga LIVE 2016-17
23:30Soccer
Bundesliga 2016-17
01:30Soccer
Bundesliga 2016-17
03:15Soccer
Bundesliga 2016-17
05:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Special Shows
05:30Soccer
Goals! 2016-17
lịch phát sóng FOX Sports hôm nay
06:00Auto Racing
F1® 2017: Race Review
07:00Soccer
2017 AFC Double Strike Highlights
07:30Mixed Martial Arts
Total Combat
08:00Motor Racing
MotoGP World Championship 2017: Qualifying
09:30Soccer
Bundesliga 2016-17 Special Shows
10:00Soccer
Goals! 2016-17
10:25Auto Racing
Supercars Championship 2017
12:30Magazine
Clubland
13:00Soccer
Bundesliga 2016-17 Weekly Highlights