Lịch phát sóng Gem TV HD Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:40Major Crimes S4
01:30Major Crimes S4
02:20Major Crimes S4
03:10Major Crimes S4
04:00Rizzoli & Isles S6
04:50Rizzoli & Isles S6
05:40Rizzoli & Isles S6
06:30Rizzoli & Isles S7
07:20Rizzoli & Isles S7
08:10The Dark Knight Rises
10:55The Big Bang Theory S6
11:15300-Rise Of An Empire
12:50Godzilla
15:20The Big Bang Theory S9
15:40The Flash S1
lịch phát sóng Gem TV HD
16:30The Flash S1
17:20The Flash S1
18:10Lethal Weapon S1
19:00The Dark Knight Rises
21:45The Big Bang Theory S6
22:10Veronica Mars S1
23:10Friends S8
23:35Friends S3
19:30Soccer
2017 AFC Champions League
20:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
21:30Tennis
Australian Open Tennis 2017 Best Match of the Day
22:30Watersports
Inside Sailing
23:00Watersports
Kite Masters
23:30Extreme Sports
Sports Unlimited
14:30Châu Á thân thương
Số 74
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26
16:00Thế giới tự nhiên
Số 54
16:30Ký sự
Số 19
17:00Việt Nam xanh
Số 4
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 9 (PL)
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 27
18:30Châu Á thân thương
Số 75
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28
20:00Thế giới tự nhiên
Số 55
20:30Việt Nam Discovery
Số 31
21:00Phố
Số 11
21:30Khám phá Châu Âu
Số 11
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
22:30Châu Á thân thương
Số 73
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24