Lịch phát sóng Gem TV HD Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:25Major Crimes S4
01:10Major Crimes S4
01:55Arrow S4
02:40Arrow S4
03:30Arrow S4
04:20Arrow S4
05:10Arrow S4
06:00Rizzoli & Isles S6
06:50Rizzoli & Isles S6
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Rizzoli & Isles S6
09:20Rizzoli & Isles S6
10:10The Hangover
11:45The Hangover Part Ii
13:25The Hangover Part Iii
lịch phát sóng Gem TV HD
15:00Space Jam
18:10The Flash S1
18:55Friends S6
19:20Friends S6
19:45Friends S6
21:00The Hangover Part Iii
22:35Space Jam
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
12:00Thế giới tự nhiên
Số 51
12:30Sắc màu văn hóa
Số 11
13:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
13:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
14:30Châu Á thân thương
Số 52
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
16:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
16:30Ký sự
Số 13
17:00Việt Nam xanh
Số 1
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
18:30Châu Á thân thương
Số 53
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
20:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
20:30Việt Nam Discovery
Số 22
21:00Phố
Số 8
21:30Khám phá Châu Âu
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
22:30Châu Á thân thương
Số 51
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103