Lịch phát sóng Gem TV HD Chủ Nhật ngày 22-10-2017

GiờChương trình
00:10Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Greatest Show On Earth
01:00Lethal Weapon S2
Flight Risk
01:50Dc's Legends Of Tomorrow S2
Abominations
02:40Dc's Legends Of Tomorrow S2
Compromised
03:30Dc's Legends Of Tomorrow S2
Outlaw Country
04:20Dc's Legends Of Tomorrow S2
Invasion!
05:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
The Chicago Way
06:00Major Crimes S5
Foreign Affairs
06:50Major Crimes S5
Skin Deep
07:40Major Crimes S5
Cashed Out
08:30Major Crimes S5
Tourist Trap
09:20Major Crimes S5
Moral Hazard
10:10Good Behavior S2
The Heart Attack Is The Best Way
11:05Horrible Bosses 2
Ble Bosses 2
12:55The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring
Tlotr: The Fellowship Of The Ring
16:05The Big Bang Theory S11
Ep 1104
16:30Young Sheldon S1
Pilot
16:55Gotham S4
The Blade's Path
17:40Arrow S6
Tribute
18:30The Carbonaro Effect
Flash Melt
lịch phát sóng Gem TV HD
18:55The Big Bang Theory S11
Ep 1104
19:20Lethal Weapon S2
Flight Risk
20:10Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Greatest Show On Earth
21:00The Dark Knight
The Dark Knight
23:40The Big Bang Theory S11
Ep 1104
09:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 21
11:00Hồn Việt
Số 11
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 22
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 23
14:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 11
14:45Sống ở Việt Nam
Số 7
15:00Thế giới tự nhiên
Số 24
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 10
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 25
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
17:30Cùng sao khám phá
Số 11
17:45Nghề xưa còn lại
Số 11
18:00Thế giới tự nhiên
Số 26
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
19:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 23
20:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 11
20:45Sống ở Việt Nam
Số 7
21:00Thế giới tự nhiên
Số 24
21:30Đi là đến (PL)
Số 10
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 25
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
23:30Cùng sao khám phá
Số 11
23:45Nghề xưa còn lại
Số 11