Lịch phát sóng Gem TV HD thứ 2 ngày 16-1-2017

GiờChương trình
00:25The Big Bang Theory S8
00:45Good Behavior S1
01:30Good Behavior S1
02:20Good Behavior S1
04:50Angie Tribeca S1
05:10Friends S6
05:35Friends S6
06:00Izombie S1
06:50Veronica Mars S1
07:40Rizzoli & Isles S6
08:30Major Crimes S4
09:20Veronica Mars S1
10:10Friends S6
10:35Friends S6
lịch phát sóng Gem TV HD
11:50Space Jam
13:15Angie Tribeca S2
13:35The Big Bang Theory S8
13:55The Big Bang Theory S8
14:20Friends S6
14:45Friends S6
16:00Arrow S4
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
21:00Valentine's Day
23:05The Big Bang Theory S8
23:30The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng Gem TV HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
16:00Thế giới tự nhiên
Số 46
16:30Việt Nam Discovery
Số 19
17:00Phố
Số 7
17:30Khám phá Châu Âu
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
18:30Châu Á thân thương
Số 47
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
20:00Thế giới tự nhiên
Số 47
20:30Sắc màu văn hóa
Số 10
21:00Di sản Việt Nam
Số 7
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
22:30Châu Á thân thương
Số 45
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90